ulica: Lipový rad 48/A
946 32 Marcelová
Tel.: +421 35 7798 120
Tel.: +421 35 7798 580
Fax: +421 35 7798 581
Email: paulis@paulis.sk

Úvod

Firma Paulis – Záhradkárske služby bola založená v roku 1991. Zamestnáva 45 pracovníkov. Hlavným zameraním firmy je nákup a predaj zeleniny a ovocia a dovoz južného ovocia a zásobovanie predajní formou rozvozu. Od roku 1996 firma má tiež vlastné sadby zeleniny. Nákladný automobilový park slúži na vlastnú potrebu (zvoz a rozvoz zeleniny a ovocia). K skladovaniu tovaru slúžia sedem veľkoskladov s možnosťou chladenia, kde je k dispozícii aj umývacia a baliaca linka. Od roku 2002 sme držiteľmi certifikátu ISO 9001:2000.